1) Hogy hívjuk az alárendelő összetett mondat tagmondatait? a) főmondat és mellékmondat b) utalómondat és kötőmondat c) alárendelő és mellérendelő mondat 2) Az utalószó... a) ..mindig a főmondatban van. b) ..mindig a mellékmondatban van. c) ...lehet vagy a főmondatban vagy a mellékmondatban. 3) Az utalószó a) a mellékmondatból hiányzó információra utal. b) a főmondatból hiányzó mondatrészre utal. c) mindig alany. 4) Az utalószót a) karikázzuk. b) nem karikázzuk. c) zölddel keretezzük. 5) A kötőszó a) jelölése: karikázzuk. b) a főmondatban van. c) a mellékmondatot köti a főmondathoz. 6) Az összetett mondatok végére mindig olyan írásjel kerül a) amilyet akarok tenni. b) amilyet a főmondat tartalma megkíván. c) amilyet a mellékmondat tartalma megkíván. 7) Az alárendelő összetett mondatok legfőbb típusai: a) alanyi, állítmányi, tárgyi, határozós és jelzős. b) alanyi, állítmányi és tárgyi. c) tárgyi, határozós és jelzős. 8) Az jelentkezzen, aki mindennel kész van. a) állítmányi alárendelés, utalószó: az, utalószó: aki b) alanyi alárendelés, utalószó: az, kötőszó: aki c) jelzői alárendelés, utalószó: az, kötőszó: aki 9) Azt hittem, te jó fej vagy. a) jelzői alárendelés b) alanyi alárendelés c) tárgyi alárendelés 10) Azzal megyek moziba, akivel akarok. a) társhatározói alárendelés b) eszközhatározói alárendelés c) helyhatározói alárendelés 11) Melyik időhatározói alárendelés? a) Azt szeretem, amikor ötöst kapok. b) Ott lakunk, ahol a villamos végállomása van. c) Azóta nem félek, amióta te mindig hazakísérsz. 12) Melyik birtokos jelzői alárendelés? a) Annak jó, aki gazdag. b) Annak a gyereknek adok ötöst, aki megírta a házi feladatát. c) Ez annak a következménye, hogy szemtelen voltál. 13) Melyik az utalószó, kötőszó: Olyan tanáraink vannak, akiknek bármit elmondhatunk. a) olyan, bármit b) olyan, akiknek c) akiknek, vannak 14) Melyik a hiányzó utalószó? "Elhiszed nekem, hogy nem hazudtam?" a) azt b) mert c) hiszen 15) Melyik a hiányzó utalószó? "Hívlak, amikor hazaértem." a) azért b) ott c) akkor

Alárendelő összetett mondatok elmélet is

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?