1) hová ke-rül a szék? a) nap-pa-li-ba b) szo-bá-ba 2) hová ke-rül a gyu-fa? a) fi-ók-ba b) do-boz-ba 3) hová ke-rül a fü-zet? a) pad-ba b) tás-ká-ba 4) hová ke-rül a dió? a) lá-dá-ba b) ko-sár-ba 5) hová ke-rül a ka-bát? a) szék-re b) fo-gas-ra 6) hová ke-rül a fű-ző? a) ci-pő-be b) ci-pó-ba 7) hová ke-rül a gyű-rű?  a) do-boz-ba b) fi-ók-ba 8) hová ke-rül bod-ri? a) kert-be b) ud-var-ba

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?