Bo-rí-ték-ban. - Mi-ben a-dod fel a pos-tán a le-ve-let?, A ka-la-uz. - Ki lyu-kaszt-ja ki a je-gyet?, A hó-vi-rág. - Mi a ta-vasz hír-nö-ke?, A ken-gu-ru. - Me-lyik er-szé-nyes ál-lat?, Bur-go-nyá-ból. - Mi-ből ké-szül a csipsz?, A kor-cso-lya. - Mi sik-lik a jé-gen?, Ko-tyo-gó. - Hogy hív-ják Kin-ga né-ni ká-vé-fő-ző-jét?, Va-dász-ku-tya. - Mi-lyen ál-lat a vizs-la?,

Téma

Betűtípusok

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?