Ka-ti és Em-ma é-pít ho-mok-vá-rat. - Ki é-pít ho-mok-vá-rat?, Bu-da-pes-ten la-kom. - Hol laksz?, Zsu-zsi pó-ló-ja csí-kos. - Mi-lyen Ka-ti pó-ló-ja?, Pe-ti a pá-lyán fo-ci-zik. - Ki fo-ci-zik?, Fá-ból van a ke-rí-tés. - Mi-ből van a ke-rí-tés?, Ri-ta van a ma-gas-ban. - Ki van a ma-gas-ban a li-bi-kó-kán?, É-vi van lenn a föl-dön. - Ki van a föl-dön a li-bi-kó-kán?, Jó-zsi vöd-re li-la pöty-työs. - Mi-lyen Jó-zsi vöd-re?, Bé-lá-nak van sze-mü-ve-ge. - Ki-nek van sze-mü-ve-ge?, Nagy-pa-pa sze-di az ep-ret. - Ki szedi az epret?,

Téma

Betűtípusok

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?