ds - szaba_ág, gysz - e_er, dt - elfára_am, lj - beszé_ünk, tt - megve_ék, nyj - édesa_a, nny - kö_ű, tsz - já_anak, tj - megtaní_uk, llj - ha_átok, ggy - po_ász, ts - bará_ágos, jj - u_am, nj - bá_a, dj - szára_on, ccs - lo_an,

Kiejtéstől eltérő helyesírású szavak

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?