1) Csüggedten üldögéltek a gyerekek a teremben bizonyítványosztás után. a) Hm: csüggedten (határozószó) b) Há: csüggedten (határozószó) c) Há: csüggedten (ragos névszó)  d) Hm: csüggedten (ragos névszó) e) Hi: bizonyítványosztás után (névutós nsz.) f) Hh: teremben (határozószó) 2) A négyökrös szekér nagyon lassan ballagott Buda felé. a) A mondatban van állapothatározó. b) A mondatban van névutós névszóval kifejezett határozó.  c) Hm: négyökrös d) A módhatározó ragos névszóval van kifejezve. e) Az állítmány szófaja: ige.  3) A gyerekek sapka nélkül játszottak tegnap az udvaron. a) Az öltözködéssel kapcsolatos kifejezések mindig Há-t fejeznek ki.  b) Az időhatározó szófaja ragos névszó. c) A mondatban háromféle határozó van. d) A Há kifejezőeszköze itt névutós névszó. 4) Guggolva beszélgettünk. a) A mondatban rejtett alany van. b) A Há kifejezőeszköze határozószó.  c) A Há kifejezőeszköze határozói igenév. d) A határozói igenév szótöve ige. e) A Hm kifejezőeszköze határozószó. f) A Hm kifejezőeszköze határozói igenév. 5) Ezek a határozói igenevek: a) kérve b) hozván c) láva d) alternatíva e) szilva f) hova 6) Ezek a határozói igenevek: a) ezt kérvén b) a filmet nézvén c) a tevén két púp van d) a nevén kívül semmit sem tud 7) A falu határára hirtelen csapott le a hatalmas vihar tegnap.  a) A mondatban van mód- és állapothatározó is. b) A Hm szófaja: határozószó c) Az állítmány két szóból áll. d) A mondatban nincs két egyforma határozó. 8) Ezek a névutós névszók: a) szünet nélkül b) az alma c) asztal alatt d) tegnap óta e) vasárnap után f) ötkor 9) Ezek a határozószók: a) tegnap b) gyalog c) pizsamában d) most e) kint f) le 10) Ezek a helyes alakok: a) kijjebb b) beljebb c) lejjebb d) feljebb e) kinn f) bent 11) Így helyes: a) bennszülött b) bensőséges c) fennséges d) fenntartó e) benszülött

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?