1) Melyik nem Radnóti-vers? a) Nem tudhatom b) Tiszta szívvel c) Hetedik ekloga d) Erőltetett menet 2) Hogy hívták Radnóti feleségét? a) Gyarmati Fanni b) Széppataki Róza c) Pőcze Borbála d) Boncza Berta e) Radics Gigi 3) Milyen két szemszögből látjuk az országot a Nem tudhatom c. versben? a) madár és Vörösmarty b) gyerek és felnőtt c) bűnösök és dolgozók d) pilóta és a költő e) pilóta és bakter 4) Milyen szó hiányzik a verssorból: "Nagy szárnyadat borítsd ránk, ... éji felleg." a) sötétlő b) homályos c) békítő d) félelmes e) virrasztó f) pusztító 5) Mi az Erőltetett menet keletkezésének háttere Radnóti életében? a) katona volt b) munkatáborban volt c) lábfájás nehezítette a járását d) nehezére esett feleségéhez indulni 6) Mi az ecloga szó jelentése? a) párbeszédes vers b) elbeszélő költemény c) rész, fejezet d) tanító célzatú vers 7) Melyik szó hiányzik a verssorból? "Nem tudhatom, hogy másnak ... mit jelent," a) e föld b) ez ország c) e világ d) a haza e) e tájék 8) Mi a Nem tudhatom című vers műfaja? a) elégikus óda b) tájvers c) alkalmi vers d) epigramma 9) Milyen költői képre ismersz a verssorban: "S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor..." ? a) hasonlat b) metafora c) allegória d) megszemélyesítés 10) Milyen költői eszközre, alakzatra épül a Nem tudhatom c. vers? a) felsorolás b) párhuzam c) ellentét d) ismétlés e) fokozás

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?