1) kik a tör-té-net sze-rep-lői? a) krisz-ti és I-ca b) Il-di és ka-ta c) Il-di és krisz-ti 2) Mit fes-tet-tek? a) ké-pet b) to-jást c) fa-lat 3) Mit csi-nál-tak a to-já-sok-kal? a) meg-et-ték b) le-dob-ták c) meg-főzték, le-mos-ták 4) Mit fes-tett Il-di a to-jás-ra? a) sza-la-dó bá-rányt b) sza-la-dó nyu-lat c) vi-rá-go-kat 5) Mit fes-tett krisz-ti a to-jás-ra? a) sza-la-dó nyu-szit b) pil-lan-gót c) vi-rá-go-kat 6) vá-laszd ki a to-já-sok szí-nét! a) li-la b) tar-ka c) kék 7) ki kap-ja a fe-lét? a) a lo-cso-lók b) a ba-rát-juk c) az a-nyu-ká-juk 8) Ho-vá te-szi krisz-ti? a) a kert-be b) a bok-rok a-lá c) az ab-lak-ba

Meixner Ok. 233. old. Húsvét

szerző:

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?