1) A puly-ka a ba-rom-fi-ud-var la-kó-ja. 2) A har-kály má-sik ne-ve fa-ko-páncs. 3) A hal tes-tén sok a pik-kely. 4) A test-vé-rem-nél van a fu-ru-lya. 5) Má-tyás ki-rály i-gaz-sá-gos volt. 6) Na-gyi-nál sár-ga a kály-ha. 7) A fa te-te-jé-re egy ba-goly re-pült.  8) A kor-cso-lyám fe-ke-te szí-nű.
szerző:

Téma

Beállítások

Ranglista

a(z) Doboznyitó egy nyílt végű sablon. Nem hoz létre pontszámokat egy ranglistán.

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?