Ki-a-báld han-go-san: Hi-ány-zik az is-ko-la!, Ug-rálj, mint egy ma-jom!, Fogj egy sep-rűt és lo-vacs-kázz kör-be a la-kás-ban!, Mondd a-nyá-nak: Ma én le-szek a leg-jobb gye-rek a vi-lá-gon! :) Él-je-nek a vic-ces gye-re-kek! , Mondd ki gyor-san: Sár-ga bög-re gör-be bög-re!, Állj négy-kéz-láb és u-gass hár-mat!, Adj egy pu-szit a te-sód-nak vagy a-nyá-nak!, Mondd han-go-san: Iá, iá!, É-ne-keld el a ked-venc da-lod!, Rep-kedj vé-gig a la-kás-ban, mint egy ma-dár!, Vágj vic-ces fe-jet és fo-tózd le ma-gad! Küldd el ne-kem a fo-tót! .

Ranglista

a(z) Szerencsekerék egy nyílt végű sablon. Nem hoz létre pontszámokat egy ranglistán.

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?