Be-ü-ti a szá-mo-kat., Ha fel-vet-ték, kö-szön., Kö-szö-nés u-tán be-mu-tat-ko-zik., Rö-vi-den be-szél a hí-vot-tal., A be-szél-ge-tés u-tán el-kö-szön..

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?