Hova te-szik a sző-lőt?, Mi e-szik szé-nát?, Mi e-szik sa-lá-tát?, Mit le-het sze-le-tel-ni? , Mit le-het ha-lász-ni?, Mi-vel-le-het fes-te-ni?, Mi-vel le-het sze-le-tel-ni?, Ho-va vi-szi To-mi a tás-kát?.

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?