Ma-gyar-or-szá-gon, leg-na-gyobb, test-hosz-sza, ra-ga-do-zó, ro-va-ro-kat, sás-kák-ra, szöcs-kék-re, ma-dár-fi-ó-ká-kat, jú-ni-us-ban, va-dász-ni, rit-káb-ban, é-pü-le-tek, re-pe-dé-se-i-be.

Ranglista

a(z) Kártyaosztó egy nyílt végű sablon. Nem hoz létre pontszámokat egy ranglistán.

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?