Készítsen feladatokat gyorsan, egyszerűen
1) Oldalak szerint milyen típusú háromszögeket ismersz? a) különböző oldalú, egyenlő szárú, egyenlő oldalú b) szabályos, szabálytalan, egyenlő szárú c) hegyesszögű, tompaszögű, derékszögű 2) Hány fok a háromszög belső szögeinek összege? a) 360° b) 180° c) 300° 3) Mely szögei egyenlők a szimmetrikus háromszögnek? a) szárszögei b) minden szöge különböző nagyságú c) alapon fekvő szögei 4) Hogyan nevezzük az egyenlő szárú háromszög oldalait? a) alap, szár, befogó b) egy alap és két szár c) két alap és egy szár 5) Milyen háromszöget nevezünk szabályosnak? a) Mindhárom oldala és mindhárom szöge egyenlő. b) Két oldala és két szöge egyenlő. c) Mindhárom oldala egyenlő, de szögei különbözőek. 6) Milyen háromszöget nevezünk derékszögű háromszögnek? a) Van derékszöge. b) Minden szöge derékszög. c) Két derékszöge van. 7) Hogy nevezzük a derékszögű háromszög oldalait? a) két befogó és egy alap b) két alap és egy befogó c) két befogó és egy átfogó 8) Egy tompaszögű háromszögnek mennyi tompaszöge van? a) 3 b) 1 c) 2 9) Milyen háromszöget nevezünk hegyesszögű háromszögnek? a) amelynek van hegyesszöge b) amelynek két hegyesszöge van c) amelynek mindhárom szöge hegyesszög 10) Szögek szerint milyen típusú háromszögek vannak? a) hegyesszögű, derékszögű, homorú szögű b) hegyesszögű, derékszögű, tompaszögű c) hegyesszögű, derékszögű, egyenes szögű

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon