a-nya, nyúl, lány, nyolc, asz-szony, szek-rény, ke-nyér, fe-nyő-fa, zu-hany, vil-lany, nyolc nyúl, hat diny-nye, egy kuny-hó, há-rom ta-nya, ö-reg nagy-a-nyó, Ho-va fut a nyúl?, Ki sze-me köny-nyes?, A-nya zu-ha-nyo-zik., A nyúl gyor-san fut., Ez a fe-la-dat köny-nyű..

Téma

Beállítások

Ranglista

a(z) Kártyaosztó egy nyílt végű sablon. Nem hoz létre pontszámokat egy ranglistán.

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?