1) „Szerettél? Magához ki fűzött? Bujdokoltál? Vajjon ki űzött?”(József Attila) a) felsorolás b) halmozás c) párhuzam d) eufemizmus 2) "Nincsen apám, se anyám, / se istenem, se hazám,/ se bölcsőm, se szemfedőm, / se csókom, se szeretőm." (József Attila)  a) felsorolás b) fokozás c) halmozás d) kihagyás 3) " Vár állott, most kőhalom/ Kedv s öröm röpkedtek,/ Halálhörgés, siralom/Zajlik már helyettek." (Kölcsey Ferenc) a) gondolatritmus b) hasonlat c) ellentét d) halmozás 4) " Elhull a virág, eliramlik az élet"(Petőfi Sándor) a) fokozás b) oximoron c) túlzás d) párhuzam 5) " Hirtelen az ólak tájáról az egész pusztát vad visongás, torz jajveszékelés. üvöltés és hörgés egetverő zaja töltötte be..." (Illyés Gyula) a) eufemizmus b) kihagyás c) halmozás d) ismétlés 6) " A bánat? egy nagy oceán." (Petőfi Sándor) a) körülírás b) túlzás c) eufemizmus d) irónia 7) " Lélek ez ajtón se be, se ki!" (Arany János) a) hasonlat b) halmozás c) felsorolás d) kihagyás 8) " Lelkemből lelkedzett gyönyörű magzatom..." (Arany János) a) hasonlat b) fokozás c) tőismétlés d) irónia 9) ".hogy szeretlek, te édes mostoha!" (József Attila) a) párhuzam b) eufemizmus c) irónia d) oximoron 10) „dalolj velem hörögve és zúgva és dörögve" (Dzsida Jenő) a) túlzás b) fokozás c) ellentét d) oximoron 11) „Patak partján halok meg szomjuságban, a) oximoron b) fokozás c) túlzás d) eufemizmus

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?