A szü-re-ti szo-ká-sok a sző-lő-sze-dés-hez kap-cso-lód-nak. , Egy szi-ge-ten sze-ret-nék nya-ral-ni. , A sze-mész meg-vizs-gál-ja sze-mem. , Ka-lász-ból csé-pe-lik ki a bú-zát. , A va-dász az er-dő-ket jár-ja. , Az én a-nyu-kám színész. , A szo-bám-ban li-la sző-nyeg van. , Ez a ruha vá-szon-ból ké-szült. , A kirándulás után To-mi szu-szog. , A-nyu-kám hús-vét-kor sa-lá-tát is ké-szít. , A barátom sokat be-szél. , Apukám sze-ret főz-ni. .

Olvasás 1. osztály

szerző:

Ranglista

a(z) Kártyaosztó egy nyílt végű sablon. Nem hoz létre pontszámokat egy ranglistán.

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?