1) Ellen Key szerint mely állítások helyesek a pesszimista nézőpont szerint? a) Ennek így kell lenni. b) Világossá fog válni a tanítás fontossága c) A világ irányítója nem a pénz és a hatalomvágy d) Az emberi természet nem változik. 2) Ellen Key szerint milyen a gyermek nevelése? Válassza ki a hamis állításokat! a) A lelkét a tenyerünkön kell hordozni b) Nem ejt nagy sebet a legkisebb bizalmatlanság c) Pozitívan hat rá az igazságos harag d) Számtalan lehetőség van, hogy ártsunk és használjunk a gyermeknek e) Hatalmas sebet ejt a legenyhébb durvaság f) Negatívan hat rá a váratlan barátságosság 3) Erasmus szerint a gyermek nevelhető, sőt nevelésre szorul! a) Hamis b) Igaz 4) Erasmus szerint kik a rossz szülők? a) Akik nagy vagyont gyűjtöttek a gyermeknek, de a neveléssel nem törődnek. b) Akik megsemmisítik a gyermek lelkét c) Akik igazságosan nevelik gyermeküket d) Akik szeretik a gyermekeiket 5) Herbart írása szerint milyen a fegyelmezés? a) Alapja, hogy foglalkozzunk a gyermekkel b) A szabadságtól való megfosztás rövid ideig jogos büntetés c) Szigorú eszközök hatásosabbak, mint a tekintély d) Gyakran folyamodhatunk testi fenyítéshez e) Szigorú büntetések csak végső esetben alkalmazhatóak f) Ha a gyermek jól viselkedik, abbamaradhat a fegyelmezés 6) Herbart szerint: Milyen a gyermek 4-8 éves kora között? a) Megkezdődik a végtagok, nyelv helyes használata b) A tökéletesség és a jóakarat egyformán fejlődik a gyermekben c) A gyermeknek nincs szüksége szabadságra. d) Nem kell szigorúnak lennünk a gyermek magacssága ellenére sem 7) Neill szerint milyen lesz az a gyermek, aki nem szabad? a) Nem hajlandó engedelmeskedni a hatalomnak b) Szabályozott, elnyomott c) Igyekszik normális ember lenni d) Nem fogadja el amit tanítanak neki e) Félelemmel, frusztrációval él f) Életellenes 8) Neill szerint a szabad gyermek önszabályozó? a) Igaz b) Hamis 9) Hogyan vélekedik Rousseau a korszak mentalitásáról? Válassza ki a helyes állításokat! a) Elutasító, távolságtartó b) Kiáll a Szt. Á.-i keresztény dogma mellett. c) Az gyermek születésekor jó d) A társadalom jobbá teszi a gyermeket. e) Nyíltan szembehelyezkedik vele. 10) Rousseau írása szerint milyen egy jó nevelő! Válassza ki a helyes állításokat! a) A nevelőnek idősnek kell, hogy legyen. b) A nevelőnek maga is legyen gyermek. c) Férkőzzön a gyermek bizalmába. d) Legyen több tapasztalata e) A nevelőnek több gyermeket kell nevelnie. f) A nevelő bizonyos idő után cseréli a növendékeket.

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?