szem-be-ta-lál-ko-zott, me-het-tek, visz-sza-for-dul, ne-ki-men-tek, ve-re-ked-ni, be-le-poty-tyan-tak.

Téma

Beállítások

Ranglista

a(z) Kártyaosztó egy nyílt végű sablon. Nem hoz létre pontszámokat egy ranglistán.

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?