ta-xi, le-xi-kon, ext-ra, bo-xer, xi-lo-fon, ex-pe-dí-ci-ó, Xa-vér, Be-at-rix, Fé-lix, kó-dex, Ja-ni-kovsz-ky É-va, Köl-cse-y Fe-renc, Vö-rös-mar-ty Mi-hály, Ybl Mik-lós, Mun-ká-csy Mi-hály, A-dy End-re, hy-po.

Téma

Beállítások

Ranglista

a(z) Kártyaosztó egy nyílt végű sablon. Nem hoz létre pontszámokat egy ranglistán.

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?