kecs-ke-nyáj, ta-lál-ko-zott, fel-má-szott, túl-fé-len, ösz-sze-ta-lál-koz-tak, en-ge-del-mes-ked-jék, ösz-sze-ve-re-ked-tek, be-le-es-tek, en-ge-del-mes-ked-ni.

Téma

Beállítások

Ranglista

a(z) Kártyaosztó egy nyílt végű sablon. Nem hoz létre pontszámokat egy ranglistán.

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?