pal-ló - kes-keny fa híd, kecs-ke-nyáj - sok kecs-ke egy cso-port-ban, el-szé-led-tek - el-men-tek több-fe-lé le-gel-ni, kap-ta ma-gát - gyor-san el-in-dult, túl-fé-len - túl-ol-da-lon, tart-ja az i-ga-zát - nem en-ged a vé-le-mé-nyé-ből,

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?