meg-lát-ta, gon-dol-ko-zott, fog-hat-na, kö-ze-lebb, kí-ván-csi-ak, be-ki-ál-tott, kö-zü-le-tek, leg-kö-ze-leb-bit, pe-cse-nyé-re, hall-juk, ak-ko-rát, szét-reb-bent, el-mond-ja, fe-lel-tek, o-kos-nak, tar-tot-ták.

A róka és a kacsák - olvasástechnika másolata 1

Ranglista

a(z) Kártyaosztó egy nyílt végű sablon. Nem hoz létre pontszámokat egy ranglistán.

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?