1) Gyűjteményünkben megtalálható Fülep István mortuáriuma. De mi is az a mortuárium? a) halotti címer b) halotti beszéd c) halotti lepel d) halotti levél 2) Ki fordította le elsőként szlovák nyelvre a Pál utcai fiúk c. regényt? a) Molnár Ferenc b) Pataki Maurus c) Jókai Mór d) Harmos Károly 3) Mit jelent a következő latin mondat, mely Vay Ádám szablyáján is olvasható: Pro Deo Patria et Libertate? a) Istennel a hazáért és szabadságért b) Istennek a hazának és szabadságnak c) Isten, haza, szabadság d) Istenért, hazáért és szabadságért 4) Melyik évben hozták létre a komáromi polgári leányiskolát? a) 1892 b) 1882 c) 1895 d) 1885 5) Ki volt Nióbé, aki Nyári Pál fafaragásán is látható? a) görög istennő b) amazon c) thébai királynő d) római császár 6) Mi volt az ún. "komáromi bankó"? a) emlékpénz b) szükségpénz c) komáromi bank d) fegyver 7) Milyen anyagból van a múzeum gyűjteményében lévő ún. Csehszlovák glóbusz? a) bronz b) arany c) gipsz d) mészkő 8) Mikor foglalták el a szovjet csapatok Komáromot? a) 1944. december 30. b) 1945. május 1. c) 1945. április 15. d) 1945. március 30. 9) A Komáromi Dalegyesület 1901-ben Kassán elnyerte a versenydíjat. Mi volt a díj? a) arany serleg b) emlékplakett c) fém babérkoszorú d) díszoklevél 10) Mit jelent a litográfia szó? a) kőnyomtatás b) csatajelenet c) tájleírás d) plakát

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?