1) meg-lát-ta 2) mind-járt 3) pe-cse-nyé-re fájt a fo-ga 4) gon-dol-ko-zott 5) kí-ván-csi-ak 6) be-ki-ál-tott 7) kö-ze-lebb 8) ki-ál-ta-ni 9) kö-zü-le-tek 10) el-mond-ja 11) töb-bi-ek-nek 12) leg-kö-ze-leb-bit 13) szét-reb-bent

Ranglista

a(z) Doboznyitó egy nyílt végű sablon. Nem hoz létre pontszámokat egy ranglistán.

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?