szem-be-ta-lál-ko-zott, en-ged-jen, visz-sza-for-dul, ne-ki-men-tek, ve-re-ked-ni, be-le-es-tek, kecs-ke-nyáj, part-já-ra, el-szé-led-tek, ész-re-vet-te, fel-má-szott, el-sőbb-ség, ösz-sze-ve-re-ked-tek, túl-ol-da-lon.

Két kecske találkozott egy pallón

szerző:

Téma

Beállítások

Ranglista

a(z) Kártyaosztó egy nyílt végű sablon. Nem hoz létre pontszámokat egy ranglistán.

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?