Készítsen feladatokat gyorsan, egyszerűen
1) Hány könyvből áll? a) 39 b) 27 c) 66 2) Hány fő része van? a) 2 b) 3 c) Egy nagy könyv 3) Mi a neve az első fő résznek? a) Ószövetség b) Újszövetség c) Mózes I. könyve 4) Hogy hívják a második fő részét? a) Ószövetség b) Újszövetség c) Evangéliumok 5) Hány csoportra oszthatók a fö részek sorrend szerint? a) Tanítói,történet,prófétai könyvek b) Történeti,tanítói és prófétai könyvek c) Prófétai,tanítói és történeti könyvek 6) Milyen nyelven íródott az Ószövetség? a) görög b) latin c) héber 7) Milyen nyelven íródott az Újszövetség? a) görög b) latin c) héber 8) Hogy hívják a Biblia latin nyelvű fordítását a) Szentírás b) Vulgáta c) Apokrif 9) Ki fordította le először a teljes Bibliát magyar nyelvre? a) Szenczi Molnár Albert b) Károli Gáspár c) Luther Márton 10) Mit jelent az evangélium szó? a) Isten üzenete b) Isten kegyelmes c) örömhír

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon