hi-va-ta-los hely: bank, köz-ség-há-za, pos-ta, kor-mány-ab-lak, vá-ros-há-za, ren-dőr-ség, nem hi-va-ta-los hely: is-ko-la, mo-zi, ál-lat-kert, bolt, ját-szó-tér, ét-te-rem, ká-vé-zó, cir-kusz,

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?