1) Ki kapott szép tollat? a) zsolti b) zsófi c) zsuzsó 2) Kitől kapta a tollat?  a) a-nyu-ká-já-tól b) báty-já-tól c) na-gyi-tól 3) Hova vitte el? a) Is-ko-lá-ba. b) ját-szó-tér-re. c) Ki-rán-du-lás-ra. 4) Ki sur-rant be a te-rem-be? a) Misi b) Matyi c) Miki 5) Hova dug-ta a tollat? a) Toll-tar-tó-já-ba. b) Tás-ká-já-ba. c) zse-bé-be. 6) Ki lépett be a te-rem-be? a) szonj-a. b) A ta-ní-tó néni. c) zsuzsi. 7) Mit mon-dott a kis-lány Matyinak? a) Add oda rög-tön! b) Te-szed vissza rög-tön! c) Hová viszed a tollat? 8) Mit csinált Matyi mér-gé-ben? a) dob-ban-tott b) top-pan-tott c) to-por-zé-kolt 9) Mit tett végül Matyi? a) e-ltör-te a tollat b) mégis ha-za-vit-te c) vissza-tet-te zsuzsó asz-ta-lá-ra 10) Te mit é-rez-nél, ha el-ven-nék a szép, új hol-mi-dat? a) bol-dog lennék b) szo-mo-rú lennék c) kí-ván-csi lennék

A más holmija - szövegértés 1.osztály

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?