1) Az aj-tó e-lőtt áll az e-gér. a) b) c) d) 2) A do-boz te-te-jén van a lab-da. a) b) c) d) 3) A do-boz a-lá bújt a ci-ca. a) b) c) d) 4) A kan-na mö-gé bújt el a ci-ca. a) b) c) d) 5) A ma-dár a ka-lit-ka mel-lett áll. a) b) c) d) 6) A ku-tya a há-za előtt áll. a) b) c) d)

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?