Ο Γιάννης διαβάζει. , Η Μαρία παίζει μπάλα., Τα παιδιά διαβάζουν. , Τα αγόρια φωνάζουν. , Το κορίτσι γράφει. , Ο Νίκος γράφει. , Αυτοί γράφουν.,

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?