1) Ki ön-töt-te ki a ká-vét? a) dóra b) dávid c) dani d) dénes 2) Hon-nan it-ta ki a ká-vét a ba-ba? a) bög-ré-ből b) csé-szé-ből c) kor-só-ból d) üveg-ből 3) Mit vett ki a mama a hű-tő-ből? a) sza-lá-mit b) te-jet c) va-jat d) jog-hur-tot 4) Ki vette ki a gyön-gyöt a do-boz-ból? a) néző b) néni c) néger d) nagy-pa-pa 5) Mit halászott ki a bácsi a tóból? a) csapot b) csigát c) combot d) csukát 6) Mi csú-szott ki Gyuszi kezéből? a) csata b) csésze c) cukor d) címer

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?