Igaz: A kecs-kék a pal-ló kö-ze-pén ta-lál-koz-tak., A fi-a-ta-labb kecs-ke ment fel e-lőbb a pal-ló-ra., A kecs-ke-nyáj a fo-lyó-nál szé-ledt el., A kecs-kék ösz-sze-ve-re-ked-tek., A kecs-kék be-es-tek a fo-lyó-ba., Hamis: A kecs-ke-nyáj egy ré-ten szé-ledt szét., Az ö-reg kecs-ke ment fel e-lő-ször a pal-ló-ra., A fi-a-tal kecs-ke visz-sza-tért a part-ra., A kecs-kék ösz-sze-ba-rát-koz-tak kö-zé-pen.,

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?