Európa - Ha egy földrajzi név egyelemű, az alapformát természetesen nagybetűvel kezdjük., Velencei-tó - Ha egy földrajzi név egy földrajzi köznévből és egy eléje járuló közszóból vagy tulajdonnévből áll, a nagybetűvel kezdett előtaghoz kötőjellel kapcsoljuk a kisbetűvel kezdett utótagot., Római Birodalom - Mai és a történelmi államnevekben (amelyek általában tartalmazzák az államformára utaló szót) minden tagot külön szóba írunk, valamint az és kötőszó kivételével nagybetűvel kezdünk., Békásmegyer - A több elemből álló magyar nyelvű helységneveket, valamint általában a helységrészneveket egybe írjuk., Duna mente - A különírt elemekből álló földrajzi nevek, Arany-patak-völgy - Ha egy kételemű, kötőjellel írt földrajzi név egy utána tett földrajzi köznévvel bővül, ezt az utótagot kisbetűvel kezdve kötőjellel kapcsoljuk az alapul szolgáló névhez., Nagy-Hideg-hegy - Ha egy kételemű, kötőjellel összefűzött földrajzi név elé egy közszói előtag (rohonci, belső, nagy stb.) kerül, az alakulatot nagybetűvel kezdjük, s a tagokat kötőjellel kapcsoljuk össze., Március 15. tér - A közterületek nevében a kis kezdőbetűs utca, út, tér, köz, híd stb. szót különírjuk az előtte álló névrészektől.,

Helyesírás fogalom (földrajzi nevek)

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?