1) kecs-ke-nyáj 2) el-szé-led-tek 3) fel-má-szott 4) ösz-sze-ta-lál-koz-tak 5) ö-re-gebb 6) ha-ma-rabb 7) fi-a-tal 8) en-ge-del-mes-ked-jél 9) ösz-sze-ve-re-ked-tek 10) be-le-es-tek

Téma

Betűtípusok

Beállítások

Ranglista

a(z) Doboznyitó egy nyílt végű sablon. Nem hoz létre pontszámokat egy ranglistán.

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?