1) Mi fityegett Balázs bácsi óraláncán? a) egy régi kétforintos b) egy régi kétgarasos c) egy régi hatgarasos 2) Miért nem kaptak nyalánkságra egy krajcárt sem a gyerekek? a) mert édesapjuk szegény asztalosmester volt b) mert édesapjuk nem akart adni nekik 3) Milyen pénzt hozott haza édesapa? a) csupa kétgarasost b) tízforintosokat c) pengőket 4) Mi történt a kétgarasossal a fiú kezében? a) elgurult b) elkezdett táncolni c) elkezdett roppant nehéz lenni 5) Mit vett a kisfiú a pénzén? a) Semmit, hazaszaladt mielőtt sorra került volna b) egy nyalókát c) egy zsemlét 6) Mit csinált édesapa a kisfiúval, mikor hazaért? a) Megkérdezte, hogy: "Miért hoztad vissza?" b) Kiabált vele 7) Mi lett a kétgarasossal? a) Édesapa odaadta a fiának, hogy őrizze meg b) Elveszett c) Édesapa eltette 8) Miért lóg Balázs bácsi óraláncán ez a kétgarasos? a) Azért, mert tetszett neki b) Azért, hogy megmutassa a becsületes, szorgalmas élet ösvényét számára c) Azért, hogy elköltse

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?