fe-ke-te és fe-hér ,  hí-don men-tek, ö-re-gebb va-gyok, el-ső-nek lé-pek, ve-re-ked-ni kezd-tek, víz-be es-tek, nem fér-tek el, for-dulj visz-sza, csú-szós volt.

Írd le a szókapcsolatokat! Minegyiket új sorba írd! Cím az első sorba: Két kis kecske.

Téma

Beállítások

Ranglista

a(z) Szerencsekerék egy nyílt végű sablon. Nem hoz létre pontszámokat egy ranglistán.

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?