1) ka-to-na a) ge-reb-lye b) táv-cső c) bal-ta 2) ren-dőr a) könyv b) pos-ta-lá-da c) bi-lincs 3) ta-nár a) láz-mé-rő b) slag c) tan-könyv 4) é-pí-tész a) ka-la-pács b) síp c) táv-cső 5) ví-zi men-tő a) ág-vá-gó ol-ló b) tűz-csap c) síp 6) or-vos a) tur-mix-gép b) szte-tosz-kóp c) bi-lincs 7) sza-kács a) ge-reb-lye b) tur-mix-gép c) láz-mé-rő 8) pos-tás a) bi-lincs b) pos-ta-lá-da c) szi-ré-na

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?