1) Hol legelt a kecs-ke-nyáj? a) Tó mellett. b) Folyó mellett. c) Forrás mellett. 2) Ez ve-ze-tett át a folyón: a) híd b) kidőlt fa c) palló 3) Ki ment fel először a pal-ló-ra? a) A fiatal kecske. b) Az öreg kecske. c) Egy-szer-re mentek rá. 4) Mit csi-nál-tak, a-mi-kor ösz-sze-ta-lál-koz-tak? a) Kezet fogtak. b) Ösz-sze-mo-so-lyog-tak. c) Ösz-sze-ve-re-ked-tek. 5) Mi lett a ta-lál-ko-zás vége? a) Visz-sza-men-tek a partra. b) Vízbe estek. c) Még most is ott vi-tat-koz-nak.

Két kis kecske találkozott...

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?