1) Mit jelent a kerület? a) a síkidomok egyik oldalának hossza b) a síkidomok oldalainak hosszának összege c) a síkidomok által közrefogott terület mérete 2) A kerület jele: a) K b) T c) Ke 3) A kerület mértékegysége: a) cm2, dm2, m2 b) cl, dl, l c) cm, dm, m 4) A négyzet minden oldala egyenlő hosszú. a) IGAZ b) HAMIS 5) A négyzet kerületét így tudom kiszámolni: a) K= 2 • a b) K = 3 • a c) K= 4 • a 6) A téglalap szemben lévő oldalai NEM egyforma hosszúak. a) IGAZ b) HAMIS 7) A téglalap kerületét így tudom kiszámolni: a) K = 2 • a + 2 • b b) K = 2 • a c) K = a + b

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?