vár vkire - warten auf +A, érdeklődik vmi iránt - s. interessieren für +A, örül (meglévőnek) - s. freuen über +A, ért vmihez - verstehen von +D, mond vmiről vmit - sagen über +A, nevet vmin - lachen über +A, bosszankodik vmin - s. ärgern über +A, törődik vmivel - s. kümmern um +A, foglalkozik vmivel - s. beschäftigen mit +D, dolgozik vhol - arbeiten bei +D, fél vmitől - Angst haben vor +D, beszél vkivel vmiről - sprechen mit +D, über +A, ír vmiről - schreiben über +A, elégedett vmivel - zufrieden sein mit +D, mesél vmiről - erzählen von +D,

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?