Manipulatív - befolyásoló, Prioritás - az elsőbbség joga, Teória - elmélet, Valuta - egy ország törvényes fizetőeszköze, Pejoratív - sértő szándékú, becsmérlő, Fertilis - termékeny, gazdag, Stimuláló - ösztönző, ingerlő, Feminizmus - a nők egyenjogúságáért küzdő mozgalom, Attitűd - magatartás, viselkedés, Demonstrál - bemutat, szemléltet, Paradox - önmagának látszólag ellentmondó, Decens - illendő, tisztességtudó, Liberális - szabadelvű, Egzakt - Egyértelmű, pontos, Incidens - váratlan, kellemetlen eset, Abszurd - képtelen, értelmetlen, Izolál - elkülönít, Norma - szabály, minta, Kontextus - szöveg, összefüggés, Spontán - ösztönös, nem megfontolt, Konklúzió - következtetés, végső eredmény,

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?