Az atomok elektronpárokat kialakító kapcsolata - Kovalens kötés, Kovalens kötéssel képződött kémiai részecske --> atom ion képződött - Molekula, azonos atomokból képződött - Elemmolekula, a kötéseket és az összekapcsolódás módjait szemlélteti - Szerkezeti képlet, a molekulák alkotó atomok számát minőségét mutatja - Összegképlet, az alakot szemlélteti - Kalot modell, a kötéseket szemlélteti - Pálcika model, csak egy atommag vonzása alatt áll - Nem kötő e- -pár , kettő atommag vonzása alatt áll - Kötő e- -pár, az atom azon tulajdonsága, hogy a kötésben lévő elektronjait milyen mértékben vonza - Elektronvonzó képesség, elektronnegativitás jele: EN - Számszerű kifejezése, APOLÁRISAK: nincs elkülönülő pólus - Az elemmolekulák,

Téma

Betűtípusok

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?