Készítsen feladatokat gyorsan, egyszerűen
Megszemélyesítés: "Röpült felém anyám...", "...Bár a szekér szaladt", Élettelen dolgokat élőlényekre jellemző tulajdonságokkal érzelmekkel, cselekvésekkel ruház fel., Alliteráció: betűrím, az egymást követő szavak azonos betűvel kezdődnek, "Midőn, mely...", "...mondok majd...", "....számtalan szebbnél-szebb, Hasonlat: Két különböző fogalmat, dolgot, személyt hasonlít össze valamilyen közös jellemző alapján., "...S én csüggtem ajkán...szótlanúl...Mint a gyümölcs a fán...', Ellentét: "...Mig állni látszék az idő, Bár a szekér szaladt...",

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon