μιλάω - Εγώ , μιλάς - Εσύ, μιλά/ μιλάει - Αυτός/Αυτή/Αυτό, μιλάμε - Εμείς, μιλάτε - Εσείς, μιλάνε - Αυτοί/Αυτές/Αυτά,

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?