1) Μου αρέσουν πολύ ________________ . a) ο σκύλος b) οι σκύλοι c) οι σκύλες d) η σκύλα 2) Γιάννη, πού είναι τα ________________ μου; a) βιβλία b) βιβλίο c) βιβλίοι d) βιβλίες 3) Στο σχολείο είμαστε 25 ______________________. a) μαθητής b) μαθητοί c) μαθητές d) μαθητή 4) Ο κύριος Νίκος είναι ___________________ στα αγγλικά. a) δάσκαλοι b) δασκάλες c) δάσκαλος d) δασκάλα 5) Ο Σωτήρης και ο Μηνάς είναι ___________________ μου. a) φίλος b) φίλοι c) φίλες d) φίλη 6) Κάθε βράδυ βλέπω έναν ___________________ μπάσκετ στην τηλεόραση. a) αγώνα b) αγώνες c) αγώνοι d) αγώνος 7) Ποιες είναι οι αγαπημένες σου ___________________; a) ταινία b) ταινίοι c) ταινίες d) ταινίας 8) Η καλύτερή μου __________________ είναι η Γεωργία. a) φίλος b) φίλοι c) φίλες d) φίλη 9) _______________ μου δε δουλεύει.  a) Οι υπολογιστές b) Ο υπολογιστής c) Ο υπολογιστές d) Οι υπολογιστοί 10) Βασίλη, πόσα ________________ έχεις; a) αδέρφια b) αδερφός c) αδερφή d) αδερφοί

Ουσιαστικά Ενικός - Πληθυντικός

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?