1) Keskeny tengeröböl, amely messze benyúlik a szárazföldbe és meredek, sziklás falú, mély vizű. a) fjord b) zátony c) kanális 2) Mozgást korlátozó eszköz. Egy rövid lánc két végén levő vasbilincs; vagy kötélből, lószőrből, vesszőből font kettős hurok. a) kerekesszék b) béklyó c) rabiga 3) Gyomnövény. a) bojtorján b) tulipán c) ibolya 4) Zárt járműalakzat, amelyben több jármű egy sorban halad, és közös irányítás alatt egymással együttműködik. a) hadsereg b) lokomobil c) konvoj 5) Dacoskodó. a) irigy b) dölyfös c) ambiciózus

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?