igaz: Az olvasástechnika fejlesztése csak az olvasás gyakorlásával képzelhető el., Csak megértett szöveget adjunk gyakorlásra., A gyermek motiváltsága megkönnyíti a gyakorlást., A gyakorlás legyen változatos, ötletes és játékos., hamis: Az olvasástechnika fejlesztésére nem kell időt szánni az olvasás órákon., Idegen szöveget is adhatunk az olvasástechnika gyakorlására., A hangos olvasást nem szabad összekötni a beszédtechnikai gyakorlatokkal.,

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?