τρέχω - Εγώ , τραγουδάς - Εσύ , γράφει - Αυτός , βλέπει - Αυτή , παίζει - Αυτό , διαβάζουμε - Εμείς , τραγουδάτε - Εσείς, μιλάνε - Αυτοί, φωνάζουν - Αυτές, γελάνε - Αυτά,

Ρήματα α' και β' συζυγίας

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?