falanx, hoplita, lándzsa, alexander, kréta, spárta, peloponnészosz, polisz, katona, csata, zeusz, artemisz, akhilleusz, daidalosz, odüsszeusz, olümpia, vénektanácsa, demokrácia, thermopülei, marathon, dionüszosz, xerxész, labirintus, aranyfonal, athéné,

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?