Készítsen feladatokat gyorsan, egyszerűen
falanx, hoplita, lándzsa, alexander, kréta, spárta, peloponnészosz, polisz, katona, csata, zeusz, artemisz, akhilleusz, daidalosz, odüsszeusz, olümpia, vénektanácsa, demokrácia, thermopülei, marathon, dionüszosz, xerxész, labirintus, aranyfonal, athéné,

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon